CHỐNG BỤI

Màng lợp nhiều lớp có trên lớp ngoài một số chất phụ gia đặc biệt để giảm sự tích tụ của bụi trên mái nhà, vì vậy những cơn mưa có thể rửa màng lợp hiệu quả hơn, đảm bảo truyền sáng tốt. Tính chất này cũng tránh sự phát triển của tảo.

Hiệu ứng này có thể được thêm vào hầu hết các loại màng lợp của chúng tôi.

Đội ngũ của Agripolyane luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để tạo ra hiệu quả chống bụi tốt nhất.