Trực Xạ

Khả năng truyền ánh sáng cao là điều cần thiết cho sự phát triển của cây. Màng lợp có độ trong suốt cao cho phép thu nhận tối đa ánh sáng đối với các loại cây trồng thấp và làm tăng năng suất. Tuy nhiên, ở những khu vực có nhiệt độ cao và cường độ ánh sáng quá cao thì không nên sử dụng màng lợp trực xạ.

Kinh nghiệm, thiết bị hiện đại và lựa chọn nguyên liệu tối ưu, Agripolyane đã tạo ra màng lợp tốt nhất trong phân khúc màng lợp trực xạ.