Nhiều lớp

Màng nhiều lớp cho phép chèn các chất phụ gia để cải thiện các tính chất cơ học và quang học, cũng như khả năng chống lại hóa chất. Với màng nhiều lớp, có thể có cấu trúc không đối xứng, cho phép kết hợp các ưu điểm của vật liệu khác nhau để đảm bảo hiệu quả bất kể thời tiết hoặc đặc điểm cây trồng khác nhau.